ÔťĘ┬áDarmowa dostawa powy┼╝ej 200z┼é┬áÔťĘ

Regulamin sklepu

This image has an empty alt attribute; its file name is email_small_logo.png

SHROOM ÔÇô REGULAMIN ┼ÜWIADCZENIA US┼üUG DROG─ä ELEKTRONICZN─ä

┬ž 1 Definicje

W niniejszym Regulaminie poj─Öcia pisane wielk─ů liter─ů oznaczaj─ů: 

 1. ÔÇťKlientÔÇŁ – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej przepisy szczeg├│lne przyznaj─ů zdolno┼Ť─ç prawn─ů, kt├│ra zawar┼éa umow─Ö z Shroom; 
 2. ÔÇťKonsumentÔÇŁ – Klient b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů, kt├│ry dokonuje z przedsi─Öbiorc─ů czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio ze swoj─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů; 
 3. ÔÇ×KontoÔÇŁ ÔÇô indywidualny panel Klienta, utrzymywany w obr─Öbie Sklepu; 
 4. ÔÇťSklepÔÇŁ – shop.shroom4you.com;
 5. ÔÇ×Przedsi─Öbiorca indywidualnyÔÇŁ – osoba fizyczna prowadz─ůca jednoosobow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, kt├│ra zawiera umow─Ö zwi─ůzan─ů bezpo┼Ťrednio z prowadzon─ů przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, je┼Ťli z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego z przedmiotu prowadzonej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepis├│w o CEIDG; 
 6. ÔÇ×TowarÔÇŁ lub ÔÇ×TowaryÔÇŁ ÔÇô produkt oferowany przez Sprzedawc─Ö za pomoc─ů Sklepu, kt├│ry mo┼╝e by─ç przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y zawartej z Klientem. 
 7. ÔÇ×Umowa sprzeda┼╝yÔÇŁ ÔÇô umowa sprzeda┼╝y zawarta na odleg┼éo┼Ť─ç mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů, kt├│ra jest regulowana przez Regulamin; 
 8. ÔÇťUs┼éugaÔÇŁ albo ÔÇťUs┼éugiÔÇŁ ÔÇô odp┼éatne i nieodp┼éatne us┼éugi oferowane za po┼Ťrednictwem Sklepu; 
 9. ÔÇťSprzedawcaÔÇŁ albo ÔÇťShroomÔÇŁ ÔÇô Shroom sp. z o.o. z siedzib─ů w Olsztynie, ul. Towarowa 20b, 10-417 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla Olsztyna w Olsztynie, VIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000867640, NIP 7162830959, REGON 387403324, b─Öd─ůca w┼éa┼Ťcicielem Sklepu;
 10. ÔÇťSubskrypcjaÔÇŁ – rodzaj Umowy sprzeda┼╝y, kt├│ry umo┼╝liwia Klientowi zam├│wienie regularnych, comiesi─Öcznych dostaw Towar├│w oraz automatyczn─ů p┼éatno┼Ť─ç w czasie okre┼Ťlonym na etapie zawierania Umowy lub do anulowania Subskrypcji; 
 11. ÔÇťRegulaminÔÇŁ ÔÇô wzorzec umowny dotycz─ůcy konkretnych Us┼éug oferowanych Konsumentom i przedsi─Öbiorcom Indywidualnym, kt├│ry nale┼╝y zaakceptowa─ç przed zam├│wieniem oraz rozpocz─Öciem korzystania z Us┼éug. 

┬ž 2 Postanowienia Og├│lne

 1. Administrowanie danymi osobowymi odbywa si─Ö w oparciu o powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa oraz dost─Öpn─ů w Sklepie Polityk─Ö Prywatno┼Ťci. 
 2. Regulamin jest przekazywany Klientowi przed zawarciem umowy oraz jest udost─Öpniany Klientowi w ka┼╝dym czasie na jego ┼╝─ůdanie. Klient mo┼╝e skopiowa─ç tekst Regulaminu, zapisa─ç go lub wydrukowa─ç, korzystaj─ůc ze swojego urz─ůdzenia.
 3. ┼Ürodkiem komunikacji wykorzystywanym w celu wykonania umowy jest poczta elektroniczna [e-mail], o ile odpowiednie postanowienia Regulaminu nie stanowi─ů inaczej. 
 4. Klient mo┼╝e skontaktowa─ç si─Ö z Shroom za pomoc─ů formularza kontaktowego dost─Öpnego w Sklepie. Z powod├│w bezpiecze┼ästwa Shroom zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia procedury weryfikacji to┼╝samo┼Ťci Klienta. 
 5. Shroom skontaktuje si─Ö z Klientem za pomoc─ů adresu e-mail podanego przez Klienta podczas zawierania niniejszej umowy, chyba ┼╝e odpowiedni Regulamin stanowi inaczej. 

┬ž 3 Minimalne wymagania techniczne

 1. Do skorzystania z Us┼éug konieczne jest nast─Öpuj─ůce wyposa┼╝enie:
 1. komputer PC, smartphone, tablet lub inne urz─ůdzenie spe┼éniaj─ůce podobn─ů funkcj─Ö;
 2. aktywne ┼é─ůcze internetowe;
 3. aktualna wersja przegl─ůdarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge;
 4. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz w┼é─ůczona obs┼éuga j─Özyka JavaScript, ramek i styl├│w CSS; 
 5. aktywny numer telefonu (w przypadku wysy┼éki); 
 6. aktywne konto poczty elektronicznej. 
 7. Do skorzystania z wybranych Us┼éug mo┼╝e by─ç potrzebne spe┼énienie dodatkowych wymaga┼ä technicznych oraz integracja Us┼éugi z elementami ┼Ťrodowiska cyfrowego Klienta w celu zapewnienia kompatybilno┼Ťci Us┼éugi ze sprz─Ötem lub oprogramowaniem Klienta, o kt├│rych Klient jest informowany podczas sk┼éadania zam├│wienia lub w odpowiednim Regulaminie. 

┬ž 4. Utworzenie i utrzymanie Konta; Newsletter

 1. Rejestracja Konta w Sklepie jest bezpłatna i polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 2. Podczas procesu rejestracji nale┼╝y poda─ç: imi─Ö, nazwisko adres e-mail i has┼éo, za pomoc─ů kt├│rego b─Ödzie mo┼╝liwe logowanie do Konta.  
 3. Konto nie mo┼╝e by─ç przekazane innej osobie.
 4. Po wype┼énieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, zostanie wys┼éana wiadomo┼Ť─ç zawieraj─ůca link aktywuj─ůcy Konto. Z chwil─ů klikni─Öcia w link aktywuj─ůcy dochodzi do zawarcia umowy ┼Ťwiadczenia us┼éugi utrzymania Konta.
 5. Umowa utrzymania Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 6. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dym czasie zrezygnowa─ç z korzystania z us┼éugi utrzymania konta wysy┼éaj─ůc e-mail na adres hii@shroom4you.com. Shroom usuwa konto U┼╝ytkownika w ci─ůgu 14 dni od otrzymania wiadomo┼Ťci, co jest r├│wnoznaczne z rozwi─ůzaniem umowy utrzymania Konta. 
 7. Shroom mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö utrzymania Konta, je┼╝eli U┼╝ytkownik narusza powszechnie obowi─ůzuj─Ö prawo lub postanowienia Regulaminu. Shroom mo┼╝e r├│wnie┼╝ usuwa─ç konta nieaktywnych U┼╝ytkownik├│w, wypowiadaj─ůc tym samym umow─Ö utrzymania Konta.
 8. Likwidacja Konta przez Shroom mo┼╝e nast─ůpi─ç po przes┼éaniu przez Shroom danemu U┼╝ytkownikowi ostrze┼╝enia o mo┼╝liwo┼Ťci likwidacji Konta w terminie nie kr├│tszym ni┼╝ 72 godziny na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail. 
 9. Od chwili utworzenia Konta i zaakceptowania Regulaminu, U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do:
  1. post─Öpowania zgodnie z zasadami wynikaj─ůcymi z Regulaminu,
  2. przestrzegania powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa,
  3. zachowania w tajemnicy indywidualnych danych umo┼╝liwiaj─ůcych logowanie na jego Konto,
  4. powstrzymania si─Ö od wprowadzania do Sklepu tre┼Ťci bezprawnych, naruszaj─ůcych dobra os├│b trzecich oraz prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej.
 10. Sklep umo┼╝liwia skorzystanie z us┼éugi ÔÇ×NewsletterÔÇŁ, polegaj─ůcej na ┼Ťwiadczonym drog─ů elektroniczn─ů bezp┼éatnym przesy┼éaniu Klientowi informacji handlowej i promocyjnej. Klient przyst─Öpuje do korzystania z us┼éugi w momencie podania adresu poczty elektronicznej i wyra┼╝enia ch─Öci otrzymywania wiadomo┼Ťci poprzez zaznaczenie w┼éa┼Ťciwego pola. Klient mo┼╝e zrezygnowa─ç z us┼éugi w ka┼╝dej chwili. 

┬ž 5 Zawarcie umowy

 1. Klient mo┼╝e zawrze─ç z Shroom Umow─Ö sprzeda┼╝y za pomoc─ů Sklepu przez ca┼é─ů dob─Ö, przez wszystkie dni tygodnia, natomiast realizacja zam├│wie┼ä odbywa si─Ö w dni robocze.  
 2. Aby zawrzeć Umowę sprzedaży i złożyć zamówienie Klient:
  1. zapoznaje si─Ö z opisem Towaru lub Us┼éugi i jego cen─ů, nast─Öpnie klika na przycisk ÔÇ×dodaj do koszykaÔÇŁ.
  2. zatwierdza znajduj─ůce si─Ö w koszyku Towary, wybiera spos├│b p┼éatno┼Ťci, kraj, do kt├│rego nast─Öpuje dostawa oraz spos├│b p┼éatno┼Ťci;.
  3. podaje dane teleadresowe niezb─Ödne do zrealizowania Umowy Sprzeda┼╝y lub loguje si─Ö do swojego Konta w Sklepie; 
  4. wybiera spos├│b p┼éatno┼Ťci; 
  5. potwierdza zawarcie Umowy sprzeda┼╝y poprzez wybranie przycisku ÔÇ×Zamawiam z obowi─ůzkiem zap┼éatyÔÇŁ. 
  6. powinien dokona─ç p┼éatno┼Ťci w terminie, najp├│┼║niej 7 dni od otrzymania wiadomo┼Ťci e-mail potwierdzaj─ůcej z┼éo┼╝enie zam├│wienia.
 3. Dane teleadresowe niezb─Ödne do realizacji dostawy zam├│wienia stanowi─ů: imi─Ö i nazwisko, adres dostawy, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres E-mail oraz w przypadku przedsi─Öbiorc├│w lub podmiot├│w nieb─Öd─ůcych osobami fizycznymi r├│wnie┼╝ dane konieczne do wystawienia faktury, a wi─Öc numer NIP (VAT EU), firm─Ö oraz siedzib─Ö. 
 4. Zobowi─ůzania Klienta wynikaj─ůce z umowy sprzeda┼╝y towar├│w utrzymuj─ů si─Ö do uiszczenia przez Klienta ca┼éo┼Ťci ceny za towar i dostaw─Ö.
 5. W razie niedokonania p┼éatno┼Ťci w terminie 7 dni od otrzymania wiadomo┼Ťci e-mail potwierdzaj─ůcej z┼éo┼╝enie zam├│wienia Klient zostanie poinformowany drog─ů mailow─ů lub telefoniczn─ů o konieczno┼Ťci dokonania wp┼éaty oraz dodatkowym terminie do spe┼énienia ┼Ťwiadczenia. Niedokonanie wp┼éaty przez Klienta, w dodatkowym terminie skutkuje anulowaniem zam├│wienia, o czym Klient poinformowany zostaje drog─ů mailow─ů.
 6. Informacje, o kt├│rych mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, b─Öd─ů przesy┼éane Klientowi na u┼╝yty do sk┼éadania zam├│wienia adres e-mail w wiadomo┼Ťci potwierdzaj─ůcej z┼éo┼╝enie i tre┼Ť─ç z┼éo┼╝onego przez Klienta zam├│wienia.
 7. Shroom ma prawo anulowa─ç zam├│wienie z┼éo┼╝one przez Klienta nieb─Öd─ůcego Konsumentem (tj. odst─ůpi─ç od Umowy sprzeda┼╝y w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) do 7 dni od z┼éo┼╝enia zam├│wienia w Sklepie. Odst─ůpienie od Umowy sprzeda┼╝y w tym wypadku mo┼╝e nast─ůpi─ç bez podania przyczyny, w szczeg├│lno┼Ťci, gdy zam├│wienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzeda┼╝y lub Klient wywo┼éuje uzasadnione podejrzenie, ┼╝e pozyska┼é ┼Ťrodki na zakup towaru w spos├│b niezgodny z prawem. Odst─ůpienie nie rodzi po stronie Klienta nieb─Öd─ůcego Konsumentem ┼╝adnych roszcze┼ä w stosunku do Sprzedawcy.

┬ž 6 P┼éatno┼Ťci

 1. Cena za Towary lub ┼Ťwiadczenie Us┼éugi wskazana jest w opisie Towaru lub Us┼éugi. Wyra┼╝ona jest w PLN, Euro lub innej walucie FIAT i zawiera podatek VAT.  
 2. Zap┼éata ceny za ┼Ťwiadczenie Us┼éugi powinna nast─ůpi─ç przed up┼éywem terminu zap┼éaty wskazanego Klientowi. 
 3. Shroom zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towar├│w i Us┼éug, jednak taka zmiana nie wp┼éywa na ceny Towar├│w i Us┼éug zam├│wionych przed zmian─ů.
 4. Dost─Öpne sposoby p┼éatno┼Ťci mog─ů si─Ö r├│┼╝ni─ç w zale┼╝no┼Ťci od zam├│wionej Us┼éugi lub Towaru oraz kwoty zam├│wienia. Sprzedawca zastrzega sobie ograniczenie mo┼╝liwo┼Ťci z korzystania z wybranych metod p┼éatno┼Ťci z uwagi na wysoko┼Ť─ç transakcji ze wzgl─Öd├│w bezpiecze┼ästwa. 
 5. Shroom oferuje nast─Öpuj─ůce metody p┼éatno┼Ťci szybki przelew internetowy za pomoc─ů zewn─Ötrznych dostawc├│w us┼éug p┼éatniczych, karta kredytowa i Paypal. W przypadku ka┼╝dego zam├│wienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niekt├│rych rodzaj├│w p┼éatno┼Ťci i oferowania innych. Akceptujemy jedynie p┼éatno┼Ťci dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). 
 6. Koszty zwi─ůzane z obs┼éuga transakcji obci─ů┼╝aj─ů Klienta. 
 7. P┼éatno┼Ťci powinny by─ç dokonywane w PLN, Euro lub innej walucie FIAT. Shroom nie ponosi ryzyka zwi─ůzanego z przewalutowaniem i dodatkowymi op┼éatami zwi─ůzanymi z wybran─ů form─ů p┼éatno┼Ťci. 
 8. W przypadku, gdy Us┼éuga polega na dostarczeniu towaru do miejsca dostawy znajduj─ůcego si─Ö poza obszarem celnym Unii Europejskiej, Klient mo┼╝e by─ç zmuszony do poniesienia innych, dodatkowych koszt├│w zwi─ůzanych z op┼éatami celnymi, okre┼Ťlonymi przepisami danego kraju.
 9. Klient akceptuje, ┼╝e Shroom dostarcza faktury oraz paragony wy┼é─ůcznie poczt─ů elektroniczn─ů bez podpisu odbiorcy. 
 10. Za dat─Ö zap┼éaty uwa┼╝a si─Ö dat─Ö wp┼éywu ┼Ťrodk├│w na rachunek Sprzedawcy.

┬ž 7 Subskrypcja

 1. Shroom umo┼╝liwia skorzystanie z zakupu Towar├│w w modelu subskrypcyjnym, kt├│ry polega na otrzymywaniu przez Klienta zam├│wionych towar├│w w comiesi─Öcznych odst─Öpach czasu i automatycznym pobieraniu p┼éatno┼Ťci z karty Klienta. 
 2. Wysy┼éki do wszystkich Klient├│w nast─Öpuj─ů 10 dnia miesi─ůca, lub w nast─Öpnym dniu roboczym, je┼Ťli 10 dzie┼ä miesi─ůca jest ustawowo dniem wolnym od pracy. Oznacza to, ┼╝e w przypadku zam├│wienia subskrypcji np. 11 marca pierwsza paczka zostanie wys┼éana dopiero 10 kwietnia. 
 3. Przyst─ůpienie do Subskrypcji obejmuje op┼éat─Ö z g├│ry, za towar wysy┼éany w danym miesi─ůcu subskrypcji. Klient mo┼╝e zrezygnowa─ç z us┼éugi Subskrypcji w ka┼╝dym czasie, jednak nie p├│┼║niej ni┼╝ na 3 dni przed planowan─ů wysy┼ék─ů. 
 4. Klient zawieraj─ůc umow─Ö sprzeda┼╝y w modelu subskrypcji ze Shroom wyra┼╝a zgod─Ö na cykliczne pobieranie przez operatora p┼éatno┼Ťci kwoty pieni─Ö┼╝nej odpowiadaj─ůcej wysoko┼Ťci warto┼Ťci op┼éaty za us┼éug─Ö. Op┼éata b─Ödzie pobierana przez Operatora p┼éatno┼Ťci raz na miesi─ůc. 
 5. W przypadku, gdy na rachunku bankowym Klienta nie znajduje si─Ö kwota, kt├│ra umo┼╝liwia automatyczne pobranie p┼éatno┼Ťci za wysy┼ék─Ö subskrybowanego towaru, Shroom dwukrotnie ponawia pr├│b─Ö pobrania p┼éatno┼Ťci, a nast─Öpnie powiadamia Klienta o wypowiedzeniu umowy Subskrypcji na dzie┼ä przed planowan─ů wysy┼ék─ů. 

┬ž 8 Dostawa towaru

 1. Dostawa jest realizowana za po┼Ťrednictwem zewn─Ötrznej firmy kurierskiej.
 2. Shroom odpowiada za towar do chwili dostarczenia go do Klienta.  
 3. Shroom odpowiada za dostarczenie towaru bez wad oraz zgodnego z umow─ů.
 4. Koszt dostawy jest doliczany do ceny towaru w chwili potwierdzenia zam├│wienia. Klient ma prawo do weryfikacji koszt├│w wysy┼éki. 
 5. Shroom zach─Öca Klienta do sprawdzenia otrzymanego towaru w obecno┼Ťci przedstawiciela firmy kurierskiej, co u┼éatwi ewentualn─ů procedur─Ö reklamacyjn─ů. Postanowienie to w ┼╝aden spos├│b nie ogranicza prawa Klienta do reklamacji, kt├│ra mo┼╝e by─ç z┼éo┼╝ona samodzielnie, bez przedstawiciela firmy kurierskiej i mimo braku sporz─ůdzenia protoko┼éu.
 6. Towar powinien zostać dostarczony Klientowi niezwłocznie, maksymalnie w terminie do 30 dni od daty otrzymania pełnej ceny za towar i wysyłkę.
 7. Je┼Ťli Towar nie zostanie dostarczony do Klienta w ci─ůgu 30 dni od zaksi─Ögowania ┼Ťrodk├│w na koncie Shroom, Klient ma prawo do odst─ůpienia od umowy albo uzgodnienia z Shroom nowego terminu dostawy.
 8. Z powod├│w przepis├│w krajowych kraj├│w nienale┼╝─ůcych do UE mog─ů wyst─ůpi─ç ograniczenia mo┼╝liwo┼Ťci wysy┼éki pewnych kategorii Towar├│w do niekt├│rych kraj├│w. Przed dokonaniem zakupu upewnij si─Ö, ┼╝e wysy┼éka Towaru jest mo┼╝liwa do Twojego kraju lub skontaktuj si─Ö w tej sprawie z Shroom. 

┬ž 9 Prawo Konsument├│w do odst─ůpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsi─Öbiorca indywidualny ma prawo do odst─ůpienia od umowy z Shroom bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy umowa obejmuje przeniesienie w┼éasno┼Ťci rzeczy, termin, o kt├│rym mowa w zdaniu poprzednim biegnie od chwili wydania rzeczy Konsumentowi lub innej wskazanej przez niego osobie lub Przedsi─Öbiorcy indywidualnemu.
 2. W celu odst─ůpienia od umowy, Konsument lub Przedsi─Öbiorca indywidualny powinien z┼éo┼╝y─ç Shroom stosowne o┼Ťwiadczenie. Konsument mo┼╝e w tym celu skorzysta─ç z wzorca o┼Ťwiadczenia: „Zdaj─ůc sobie spraw─Ö z konsekwencji odst─ůpienia od umowy, o┼Ťwiadczam niniejszym, ┼╝e odst─Öpuj─Ö od umowy z Shroom sp. z o.o. zawartej w dniu [data]”, przy czym skorzystanie ze wzoru o┼Ťwiadczenia nie jest obowi─ůzkowe.
 3. Sprzedawca zobowi─ůzany jest w ci─ůgu 14 dni od otrzymania informacji o odst─ůpieniu od umowy zwr├│ci─ç pe┼én─ů cen─Ö towaru, wraz cen─ů dostawy Towaru do Klienta (z wyj─ůtkiem koszt├│w wynikaj─ůcych z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego ni┼╝ najta┼äszy spos├│b dostawy oferowany w Sklepie).
 4. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. W przypadku rzeczy, kt├│re ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter nie mog─ů zosta─ç odes┼éane poczt─ů, Konsument powinien skontaktowa─ç si─Ö z Shroom celem ustalenia kosztu zwrotu Towaru. 
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu zap┼éaty przy u┼╝yciu takiego samego sposobu zap┼éaty, jakiego u┼╝y┼é Konsument lub innego sposobu, na kt├│ry strony si─Ö zgodzi┼éy, o ile nie wi─ů┼╝e si─Ö on dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.
 6. Konsument odpowiada za zmniejszenie warto┼Ťci towaru wynikaj─ůce z jego u┼╝ytkowania w stopniu wi─Ökszym, ni┼╝ jest to niezb─Ödne do ustalenia charakteru, w┼éa┼Ťciwo┼Ťci i funkcjonowania towaru.
 7. W przypadku odst─ůpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsi─Öbiorc─Ö Indywidualnego umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů.
 8. Je┼Ťli Konsument lub Przedsi─Öbiorca Indywidualny z┼éo┼╝y┼é o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od Umowy sprzeda┼╝y zanim Sprzedawca rozpocz─ů┼é realizacj─Ö zam├│wienia, Umowa przestaje wi─ůza─ç i Sprzedawca zwraca poniesione op┼éaty.
 9. Prawo odst─ůpienia od umowy nie przys┼éuguje Konsumentowi oraz Przedsi─Öbiorcy indywidualnemu w wypadkach okre┼Ťlonych szczeg├│┼éowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a zw┼éaszcza:
 1. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest towar ulegaj─ůcy szybkiemu zepsuciu lub maj─ůcy kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;
 2. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest towar dostarczany w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, kt├│rej po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwr├│ci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Öd├│w higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
 3. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů towary, kt├│re po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na   sw├│j charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi towarami; 
 4. kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu.
 5. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

┬ž 10 Obowi─ůzki Klienta 

Klient jest zobowi─ůzany do: 

 1. korzystania z Sklepu zgodnie z jej przeznaczeniem i Regulaminem;
 2. stosowa─ç si─Ö do powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa podczas korzystania z Us┼éug i Sklepu;
 3. powstrzymania si─Ö od dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym;
 4. powstrzymania si─Ö od dzia┼éa┼ä, kt├│re mog┼éyby negatywnie wp┼éyn─ů─ç na Shroom lub systemy informatyczne Shroom;
 5. terminowego realizowania p┼éatno┼Ťci za Us┼éugi;
 6. podania prawdziwych i prawid┼éowych danych osobowych w celu z┼éo┼╝enia zam├│wienia i korzystania z Us┼éugi;
 7. korzystania z legalnej wersji oprogramowania wspieranej i autoryzowanej przez producenta oprogramowania;
 8. pokrycia wszelkich op┼éat podatkowych lub celnych zwi─ůzanych z zakupem Towaru i jego wysy┼ék─ů poza obszar celny UE,  wynikaj─ůcych z ustawodawstwa krajowego pa┼ästw nienale┼╝─ůcych do obszaru celnego Unii Europejskiej.

┬ž 11 Obowi─ůzki i odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy 

 1. Shroom jest zobowi─ůzany do ┼Ťwiadczenia Us┼éug oraz dostarczania Towar├│w zgodnie z umow─ů oraz z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů. 
 2. W razie braku zgodno┼Ťci Towaru z umow─ů, Konsumentowi oraz Przedsi─Öbiorcy indywidualnemu przys┼éuguj─ů uprawnienia okre┼Ťlone w rozdziale 5A ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, a w razie braku zgodno┼Ťci Us┼éugi z umow─ů ÔÇô uprawnienia okre┼Ťlone w rozdziale 5B ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 3. W zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczonymi Us┼éugami, Shroom nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za:
  1. trwa┼ée lub tymczasowe i niespodziewane awarie Sklepu spowodowane atakiem hakerskim, okoliczno┼Ťciami losowymi, kl─Öskami ┼╝ywio┼éowymi lub si┼é─ů wy┼╝sz─ů;
  2. utracone korzy┼Ťci Klienta [postanowienia nie stosuje si─Ö do umowy zawartej z Konsumentem lub Przedsi─Öbiorc─ů indywidualnym];
  3. skutki niew┼éa┼Ťciwego korzystania z Us┼éugi przez Klienta lub jego przedstawicieli; 

┬ž 12 Odpowiedzialno┼Ť─ç i Reklamacje

 1. Shroom, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, ponosi wzgl─Ödem Konsument├│w oraz Przedsi─Öbiorc├│w indywidualnych odpowiedzialno┼Ť─ç za wady fizyczne lub prawne zakupionych w Sklepie Towar├│w.
 2. Je┼╝eli Towar jest niezgodny z umow─ů, Konsument lub Przedsi─Öbiorca indywidualny mo┼╝e ┼╝─ůda─ç jego naprawy lub wymiany. Shroom mo┼╝e dokona─ç wymiany, gdy kupuj─ůcy ┼╝─ůda naprawy, lub Shroom mo┼╝e dokona─ç naprawy, gdy kupuj─ůcy ┼╝─ůda wymiany, je┼╝eli doprowadzenie do zgodno┼Ťci towaru z umow─ů w spos├│b wybrany przez kupuj─ůcego jest niemo┼╝liwe albo wymaga┼éoby nadmiernych koszt├│w dla Shroom. Je┼╝eli naprawa i wymiana s─ů niemo┼╝liwe lub wymaga┼éyby nadmiernych koszt├│w dla Shroom, mo┼╝e on odm├│wi─ç doprowadzenia towaru do zgodno┼Ťci z umow─ů.
 3. Je┼╝eli Towar jest niezgodny z umow─ů, Konsument lub Przedsi─Öbiorca indywidualny mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o obni┼╝eniu ceny albo o odst─ůpieniu od umowy w przypadkach okre┼Ťlonych w art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta i na zasadach okre┼Ťlonych w tym przepisie.
 4. Reklamacja dotycz─ůca niewykonania lub nienale┼╝ytego wykonania Us┼éugi lub wad Towaru jest sk┼éadana za pomoc─ů wys┼éania wiadomo┼Ťci e-mail i powinna zawiera─ç:
 1. dane kontaktowe Klienta, umo┼╝liwiaj─ůce jego identyfikacj─Ö i komunikacj─Ö;
 2. informacj─Ö na temat Us┼éugi lub Towar├│w, kt├│rej dotyczy reklamacja oraz zastrze┼╝enia dotycz─ůce Us┼éugi;
 3. opis okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcych reklamacj─Ö;
 4. ┼╝─ůdania Klienta zwi─ůzane z reklamacj─ů. 
 1. Klient powinien wys┼éa─ç reklamowany towar do Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu sposobu wysy┼éki na adres ul. T. Ko┼Ťciuszki 13A, 59-400 Jawor. Klient nie ponosi koszt├│w zwi─ůzanych z transportem reklamowanego towaru.
 2. Prawid┼éowo z┼éo┼╝ona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Shroom (lub w terminie 14 dni od otrzymania Towaru b─Öd─ůcego przedmiotem reklamacji). Shroom w okre┼Ťlonym terminie udzieli odpowiedzi na reklamacj─Ö, wskazuj─ůc, czy uznaje reklamacj─Ö (i w jaki spos├│b zamierza j─ů zrealizowa─ç), czy te┼╝ nie uznaje reklamacji (wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska).
 3. Je┼╝eli w terminie 14 dni Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na ┼╝─ůdanie Konsumenta lub przedsi─Öbiorcy indywidualnego, oznacza to,  ┼╝e uzna┼é ┼╝─ůdanie za uzasadnione.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyd┼éu┼╝enia terminu, o kt├│rym mowa w ust. 6 i 7 powy┼╝ej o 7 dni w przypadku konieczno┼Ťci wyja┼Ťnienia dodatkowych okoliczno┼Ťci, w szczeg├│lno┼Ťci zwi─ůzanych z us┼éugami ┼Ťwiadczonymi na rzecz Shroom przez osoby trzecie [postanowienia tego nie stosuje si─Ö do umowy zawartej z Konsumentem lub Przedsi─Öbiorc─ů Indywidualnym].
 5. Sprzedawca niezw┼éocznie po rozpatrzeniu reklamacji, a nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ w terminie 14 dni zobowi─ůzuje si─Ö dokona─ç wymiany produktu na nowy, naprawy wady lub zwrotu ustalonych z Klientem koszt├│w.
 6. W razie nieuwzgl─Ödnienia reklamacji, towar zostanie odes┼éany do Klienta wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji oraz informacj─ů na sta┼éym no┼Ťniku (wiadomo┼Ť─ç e-mail lub informacja przes┼éana poczt─ů tradycyjn─ů) czy Sprzedawca zgadza si─Ö na pozas─ůdowe rozwi─ůzywanie sporu. 

┬ž 13 Jurysdykcja i rozwi─ůzywanie spor├│w

 1. W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin stosuje si─Ö przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Klient├│w b─Öd─ůcych Konsumentami wyb├│r prawa nie pozbawia ich ochrony udzielanej na podstawie przepis├│w, kt├│re nie mog─ů by─ç wy┼é─ůczone przez umow─Ö na podstawie prawa pa┼ästwa, w kt├│rym Konsument ma miejsce zwyk┼éego pobytu.
 2. Konsumentowi przys┼éuguje uprawnienie do skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä, w tym mi─Ödzy innymi uprawnienie do zwr├│cenia si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni─Öcie sporu wynik┼éego z zawartej umowy. 
 3. W przypadku zaistnienia spor├│w Shroom sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwi─ůzywania, w szczeg├│lno┼Ťci za pomoc─ů platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 4. Szczeg├│┼éowe informacje na temat pozas─ůdowych sposob├│w dochodzenia roszcze┼ä dost─Öpne s─ů na stronie internetowej pod adresem https://uokik.gov.pl.
 5. Shroom o┼Ťwiadcza, ┼╝e nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o kt├│rym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia┼éaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 
 6. Dla unikni─Öcia w─ůtpliwo┼Ťci przyjmuje si─Ö, ┼╝e miejscem ┼Ťwiadczenia Us┼éugi jest Rzeczpospolita Polska [postanowienie to nie dotyczy umowy zawartej z Konsumentem].
 7. Ewentualne spory s─ůdowe b─Öd─ů poddane jurysdykcji w s─ůdzie w┼éa┼Ťciwym dla Shroom [postanowienie to nie dotyczy umowy zawartej z Konsumentem lub Przedsi─Öbiorc─ů indywidualnym].

┬ž 14 Przeciwdzia┼éanie nielegalnym tre┼Ťciom

Shroom przeciwdzia┼éa rozpowszechnianiu tre┼Ťci o charakterze terrorystycznym zgodnie z rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przeciwdzia┼éania rozpowszechnianiu w Internecie tre┼Ťci o charakterze terrorystycznym (UE 2021/784) oraz nielegalnych tre┼Ťci zgodnie z rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 pa┼║dziernika 2022 roku w sprawie jednolitego rynku us┼éug cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Us┼éugach Cyfrowych – Digital Services Act), w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

a) zg┼éoszenia nielegalnych tre┼Ťci mog─ů by─ç kierowane do Shroom za pomoc─ů dedykowanego formularza, kt├│ry jest dost─Öpny na stronie internetowej Shroom;

b) o ile zg┼éoszenie nie jest dokonywane anonimowo, Shroom poinformuje zg┼éaszaj─ůcego drog─ů elektroniczn─ů o otrzymaniu zg┼éoszenia oraz o sposobie jego rozpatrzenia. O otrzymaniu zasadnego zg┼éoszenia Shroom poinformuje Klienta;

c) proces identyfikacji niekt├│rych narusze┼ä mo┼╝e, w celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa ┼Ťwiadczonych us┼éug, opiera─ç si─Ö na algorytmicznym podejmowaniu decyzji, w szczeg├│lno┼Ťci w celu przeciwdzia┼éania spamowi, atakom DDOS lub atakom na aplikacj─Ö Klienta;

d) Shroom ustanowi┼éa punkt kontaktowy umo┼╝liwiaj─ůcy bezpo┼Ťredni─ů komunikacj─Ö drog─ů elektroniczn─ů z Klientami, organami pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej, Komisj─ů Europejsk─ů i Rad─ů Us┼éug Cyfrowych oraz umo┼╝liwiaj─ůcy elektroniczne przyjmowanie nakaz├│w usuni─Öcia oraz nakaz├│w ujawnienia informacji. Punkt kontaktowy dost─Öpny jest pod adresem e-mail: hii@shroom4you.com Klienci mog─ů korzysta─ç r├│wnie┼╝ z innych ┼Ťrodk├│w komunikacji, kt├│re s─ů wskazane na stronie internetowej Shroom;

e) skargi dotycz─ůce dzia┼éa┼ä podj─Ötych w zwi─ůzku z nielegalnymi tre┼Ťciami mog─ů by─ç sk┼éadane w ramach reklamacji na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie.

┬ž 15  Postanowienia Ko┼äcowe

 1. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie 10.05.2024. 
 2. W przypadku, gdyby kt├│rekolwiek z postanowie┼ä Regulaminu okaza┼éoby si─Ö niewa┼╝ne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w ca┼éo┼Ťci albo w cz─Ö┼Ťci, okoliczno┼Ť─ç ta nie ma wp┼éywu na wa┼╝no┼Ť─ç pozosta┼éych postanowie┼ä Regulaminu.
 3. Shroom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z wa┼╝nych powod├│w [takich jak m.in. zmiany w przepisach prawa, zmiany modelu biznesowego Sprzedawcy, zmiany specyfikacji technicznej ┼Ťwiadczenia Us┼éugi, zmiany warunk├│w ┼Ťwiadczenia us┼éug na rzecz Shroom przez osoby trzecie, kt├│re s─ů niezb─Ödne do realizacji us┼éug przez Shroom, zmiany w ofercie ┼Ťwiadczonych us┼éug], po uprzednim poinformowaniu Klienta o tym fakcie poczt─ů elektroniczn─ů. Zmiany w postanowieniach Regulaminu wchodz─ů w ┼╝ycie z dniem wskazanym w wiadomo┼Ťci e-mail, jednak nie wcze┼Ťniej ni┼╝ po up┼éywie 14 dni od chwili poinformowania Klient├│w poczt─ů elektroniczn─ů o nowych postanowieniach.
 4. Zmiana nazwy Sprzedawcy oraz zmiany wynikaj─ůce ze zmian w prawie, kt├│re nie maj─ů wp┼éywu na charakter, spos├│b i jako┼Ť─ç wykonywania us┼éug, nie stanowi─ů zmiany umowy.

Newsletter

Subskrybuj nasz newsletter, aby otrzymywa─ç kody promocyjne i aktualizacje dotycz─ůce naszych post─Öp├│w.